Adaptive Threat Protection

Cieľ tohto riešenia

Identifikácia a zneškodnenie neznámeho (zero-day) pokročilého škodlivého kódu (Advanced Malware).

Uplatnenie

Nadstavba k štandardným antivírusovým riešeniam na ochranu voči neznámym hrozbám

Prínosy

  • maximálna schopnosť detegovať akýkoľvek malware
  • efektívna ochrana pred Ransomware a inými kryptolockermi
  • schopnosť rýchlo a efektívne reagovať na detegovaný malware
  • účinná kontrola na báze reputácií súborov, statickej a dynamickej analýzy malware
  • centralizovaná správa inštalácií, presadzovania politík, zberu logov a riešenia incidentov