DLP ochrana webovej komunikácie

Cieľ

Ochrana voči úniku citlivých dát do sociálnych sietí a webových komunikačných kanálov na internete.

Uplatnenie

V organizáciách, ktoré spracúvajú osobné údaje, alebo citlivé informácie, je nutné chrániť dáta voči úniku do sociálnych sietí a webových komunikačných kanálov na internete.

Prínosy

  • ochrana citlivých údajov (interné informácie, intelektuálne vlastníctvo), pred ich únikom do sociálnych sietí a webových komunikačných kanálov na internete
  • ochrana pred stratou reputácie
  • zabránenie používateľom, aplikáciám, hackerom alebo malvéru (malware) zneužiť, alebo odniesť citlivé údaje objednávateľa pomocou webových komunikačných kanálov
  • kontrola a audit zneužitia citlivých informácií na úrovni webovej komunikácie
  • splnenie požiadaviek regulátorov na ochranu osobných údajov
  • notifikácia, logovanie a reportovanie udalostí pri manipulácii s citlivými údajmi a o použití reakčných pravidiel a vykonaní nápravných akcií.

Stručný technický popis

Služba DLP Prevent prijíma ICAP spojenia z webového proxy servera, analyzuje obsah a určuje či bude komunikácia povolená, alebo blokovaná.

Princíp fungovania ochrany webovej komunikácie:

  1. Užívateľ - posiela webovú komunikáciu na web proxy server
  2. Web proxy server - preposiela webovú komunikáciu na DLP Prevent
  3. DLP Prevent - analyzuje webovú komunikáciu a vráti odpoveď na web proxy server a povolí, alebo odmietne prístup na cieľový server
  4. Web proxy server - posiela skontrolovanú komunikáciu na príslušný cieľ