DLP ochrana koncových systémov

Cieľ

DLP endpoint chráni dáta, s ktorými práve užívateľ manipuluje. Loguje, alebo aj zabraňuje úniku citlivých dát, napr. v prípade skopírovania citlivých dát do súkromného cloudu, externého úložiska, alebo odoslania na súkromný mail a podobne.

Uplatnenie

DLP endpoint je veľmi silný nástroj na ochranu voči úniku dát najmä pre spoločnosti, ktoré používajú doménu a riadený prístup k dátam

Prínosy

DLP Endpoint zabezpečuje tieto hlavné funkcie:

  • zabránenie používateľom, ktorí majú prístup k citlivým dátam spoločnosti, zneužiť alebo odniesť citlivé dáta
  • možnosť nasadenia na Windows servery a virtuálne desktopy, podpora Windows 10
  • plná kontrola a audit zneužitia citlivých dát
  • ochrana dát proti zneužitiu, ako napríklad tlač, poslanie emailom, copy / paste
  • možnosť ochrany a monitoringu citlivých dát, ako detailné logovanie & forenzná evidencia
  • real-time ochrana & blokovanie
  • notifikácia používateľa a administrátora
  • karanténa citlivých dát