EDR - Endpoint Detection and Response

Cieľ tohto riešenia

Účinná detekcia hrozieb na koncových systémoch, za účelom efektívnej analýzy a reakcie.

Uplatnenie

Vo všetkých firmách a organizáciách, ktoré chcú odhaliť hrozby na koncových systémoch a efektívne zasiahnuť až do hĺbky koncových systémov.

Prínosy

  • Viditeľnosť koncového bodu a zber dát

  • Detekcia podozrivého chovania

  • Mapovanie útokov pomocou MITRE ATT&CK™

  • Dynamické vyšetrovanie hrozieb

  • Rýchle vyhľadávanie

  • Robustná odozva

  • Jednoduchá architektúra

  • Zrozumiteľné navádzanie pri vyšetrovaní udalostí

  • Rýchla reakcia na všetky endpointy v organizácii