Sieťová bezpečnosť

Cieľ

Ochrana komunikácie z/do internetu, ochrana a riadenie vzájomnej komunikácie počítačov a komunikácie s ďalšími zariadeniami.

Uplatnenie

Pre prevádzkovateľov kritických služieb, ktoré je nutné chrániť voči kybernetickým útokom a  vo všetkých firmách a organizáciách, ktoré chcú odhaliť a zamedziť hrozby v ich sieti.

Prínosy

 • Oceňovaná umelá inteligencia a strojové učenie identifikuje kybernetické hrozby a útoky, ktoré ostatné technológie nezaznamenajú
 • Detekcia cielených a neznámych útokov pomocou pokročilých behaviorálnych metód
 • Detekcia malvéru, vírusov, zraniteľností a známych útokov a hrozieb
 • Overenie súladu s vybranými firemnými politikami a všeobecnými bezpečnostnými zásadami
 • Detekcia anomálií výkonnosti siete a aplikácii
 • Detailná viditeľnosť do sieťovej prevádzky
 • Odhalenie kybernetických hrozieb a útokov
 • Identifikácia a blokovanie útokov a škodlivej činnost
 • zabránenie nežiaducej komunikácie, zabránenie hrubým útokom
 • riadenie komunikačných tokov - blokovanie nežiaducej komunikácie a povolenie len takej, ktorá je potrebná pre dané zariadenia alebo skupiny zariadení.
 • vyspelé firewally poskytujú aj inteligentnú detekciu a ochranu voči prieniku