Sieťová bezpečnosť

Cieľ

Ochrana komunikácie z/do internetu, ochrana a riadenie vzájomnej komunikácie počítačov a komunikácie s ďalšími zariadeniami.

Uplatnenie

Prakticky všade, kde sú počítače pripojené do internetu, alebo komunikujú vzájomne, alebo s ďalšími zariadeniami a tam, kde je potrebné oddeliť samostatné skupiny počítačov a zariadení a nastaviť isté komunikačné pravidlá.

Prínosy

  • zabránenie nežiaducej komunikácie, zabránenie hrubým útokom
  • riadenie komunikačných tokov - blokovanie nežiaducej komunikácie a povolenie len takej, ktorá je potrebná pre dané zariadenia alebo skupiny zariadení.
  • vyspelé firewally poskytujú aj inteligentnú detekciu a ochranu voči prieniku

Stručný technický popis

  • Sieťové hardvérové alebo virtuálne zariadenie.
  • Poskytujeme technológie a produkty, ktoré sú hodnotené medzi najlepšími vo svetovom rebríčku.
  • Pre menších zákazníkov poskytujeme cenovo prístupnejšie produkty s vysokým pomerom kvality k cene.
  • Je možné poskytnúť bezpečnostné riešenie aj ako službu.