Šifrovanie súborov a zložiek

Prínosy šifrovania súborov a zložiek

Šifrovanie súborov, zložiek, vymeniteľných médií a cloudových úložísk zabezpečuje tieto funkcionality:

  • zabránenie neautorizovanému prístupu k informáciám na koncových systémoch (PC a notebookoch)
  • zabránenie neautorizovanému prístupu k informáciám na sieťových serveroch a prenosných médiách
  • šifrovanie súborov a priečinkov, ktoré zabezpečí všetky typy dát, ako sú informácie o zákazníkoch, intelektuálne vlastníctvo, právne a finančné záznamy, informácie o zamestnancoch, atď.
  • poskytuje mechanizmus zdieľania kľúčov, ktoré umožňujú bezpečné zdieľanie citlivých dát
  • zabezpečuje integritu dát, konzistenciu bezpečnosti a fungovania kľúčových procesov organizácie