Policy Auditor

Cieľ

Automatické prehodnotenie nastavení počítačov, konzistentné a presné vykazovanie rozdielov v konfiguráciách voči GDPR ako aj voči najnovším normám CIS, CJIS, PCI DSS 3.2, SOX, GLBA, HIPAA, FISMA, ISO 27001, NIST 800-171 a rámcov COBiT

Uplatnenie

V organizáciách, kde sa kladú nároky na dodržiavanie bezpečnostných predpisov a noriem, pravidelnú kontrolu a vykazovanie aktuálneho stavu.

Prínosy

  • automatizované, konzistentné a presné vykazovanie rozdielov v konfiguráciách voči predpísaným bezpečnostným normám. Odhalenie zraniteľností
  • monitorovanie kritických bezpečnostných konfigurácií a ich dôsledné preverovanie v celej infraštruktúre alebo v špecifických systémoch
  • prehľadné výsledky auditov s možnosťou rozvinutia detailov

Stručný technický popis

  • Audítor politík sa inštaluje a riadi z centralizovaného systému na jednotlivé počítače.
  • Pri spustení auditu sa zvolia predpripravené alebo vlastné šablóny.
  • Audit je aplikovateľný pre širokú škálu platforiem, operačných systémov a aplikácií bežne používaných v podnikových prostrediach. Podporované platformy zahŕňajú Windows Server 2016, Windows 10 RS3, Red Hat Enterprise Linux 7 (RHEL 7) a ďalšie.
  • Posúdenie bezpečnostného stavu zahŕňa aj bežné desktopové aplikácie ako napríklad Adobe: Flash, Reader, Acrobat, Shockwave, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Java JRE / JDK, Apple iTunes, Apple QuickTime.
  • Centrálna konzola poskytuje prehľadné výsledky pre audity IT a pre prevenciu voči zneužitiu zraniteľností, presné vykazovanie rozdielov v konfiguráciách voči GDPR ako aj voči najnovším normám CIS, CJIS, PCI DSS 3.2, SOX, GLBA, HIPAA, FISMA, ISO 27001, NIST 800-171 a rámcov COBiT.