Cloudová bezpečnosť

Cieľ

Kompletné zabezpečenie cloudu, uplatnenie korporátnych politík, ochrana voči neautorizovanému zdieľaniu citlivých dát, ochrana voči kompromitácii užívateľských účtov.

Uplatnenie

V organizáciách ktoré používajú cloud.

Prínosy

 • ochrana voči úniku dát v rôznych cloudových platformách
 • prevencia neautorizovaného šírenia citlivých dát neoprávneným osobám
 • blokovanie synchronizácie alebo stiahnutia korporátnych dát do súkromných zariadení
 • detekcia kompromitovaných účtov, Insider Threats a malwaru
 • šifrovanie dát v cloude pomocou unikátnych šifrovacích kľúčov
 • revízia a posilnenie bezpečnostného nastavenia cloudových služieb
 • Hodnotenie rizikovosti využívaných cloudových služieb podľa GDPR perspektívy (GDPR risk skóre)

Stručný technický popis

Bezpečnostné riešenie pre Cloud pomocou CASB (Cloud Access Security Broker) umožňuje administrátorovi z jedného miesta detegovať riziká úniku dát, vynucovať bezpečnostné protokoly a nasadzovať potrebné bezpečnostné opatrenia. Poskytuje prostriedky pre sledovanie spôsobov zdieľania súborov, zabraňuje úniku dát a zavádza pohľad do cloudu, z hľadiska detekcie ukladania citlivého obsahu a evidencie osôb, ktoré majú prístup k obsahu. Okrem spomenutých prínosov, poskytuje ďalšie kľúčové funkcionality:

 • Guided Learning
 • Cloud Registry
 • Unified Policy Engine
 • Pre-Built Policy Templates

Možnosti integrácie:

 • Data loss prevention (DLP)
 • Security information and event management (SIEM)
 • Web Security Gateway (WSG)
 • Next generation firewall (NGFW)
 • Key management service (KMS)
 • Access management (IDaaS)
 • Information rights management (IRM)
 • Enterprise mobility management (EMM/MDM)
 • Directory services (LDAP)