Služby kybernetickej bezpečnosti

Cieľ

Ochrana Vašich služieb pred kybernetickými rizikami, kontinuita poskytovania Vašich služieb a zabezpečenie súladu s požiadavkami Zákona č.69/2018 Z.z o kybernetickej bezpečnosti

 

Uplatnenie

Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti pre prevádzkovateľov kritických služieb.

 

Služby kybernetickej bezpečnosti

  • Zabezpečenie súladu s požiadavkami Zákona č.69/2018 Z.z o kybernetickej bezpečnosti.
  • Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
  • Penetračné testovanie a hodnotenie zraniteľností
  • Hodnotenie stavu kybernetickej bezpečnosti
  • Návrhy a realizácia bezpečnostných opatrení
  • Detekcia a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a hrozieb