Bezpečné zálohovanie dát

Cieľ

Ochrana voči zničeniu dát. Kontinuita služieb v prípadoch havárie.

Uplatnenie

pre všetky typy dát, ktoré je potrebné chrániť pred zničením, úmyselným alebo neúmyselným poškodením, alebo vymazaním, nežiadúcim zašifrovaním, alebo vírusmi. Okrem užívateľských dát, je možné zálohovať aj kompletné virtuálne servery. V prípade havárie okamžite je možné obnoviť zálohu so všetkými funkcionalitami bez zdĺhavého výpadku poskytovaných služieb.

Prínosy

  • kontinuita služieb v prípadoch havárie
  • záchrana dát v prípade zlomyseľného zašifrovania Ransomwérom alebo iným kryptolockerom alebo v prípadoch poškodenia malvérom
  • záchrana neúmyselne vymazaných alebo zničených dát
  • automaticky proces bežiaci v pravidelných intervaloch
  • zálohované a prenášané dáta sú chránené voči úniku šifrovaním

Stručný technický popis

Pre zálohovanie dát je možné použiť hybridné riešenie, ktoré kombinuje lokálne a externe úložisko. Vďaka tomu sú dáta chránené aj v prípade rozsiahlych havárií.

Princíp zálohovania je znázornený na uvedenom obrázku. Dáta sú najprv chránené silným šifrovaním na zálohovacom serveri v prostredí organizácie. Potom zašifrované dáta sú prenášané šifrovaným kanálom na externé úložisko, ktoré môže byť vo fyzickom, virtuálnom alebo cloudovom prostredí.

Proces zálohovania dát sa nastaví raz a ďalej beží automaticky v pravidelných intervaloch podľa zadaných požiadaviek. Týmto spôsobom je možné zálohovať napríklad aj kompletné virtuálne servery a v prípade havárie okamžite spustiť zálohu so všetkými funkcionalitami bez zdĺhavého výpadku poskytovaných služieb.