Riadené používanie vymeniteľných médií

Prínosy DLP Device Control

ako súčasť technológie DLP umožňuje:

  • kompletné blokovanie zariadení na základe obsahu a kontextu
  • regulácia presunov dát na USB, CD, DVD, externé HD a iné cieľové zariadenia
  • presná definícia ktoré zariadenia môže užívateľ používať pre svoju prácu
  • možnosť blokovania všetkých nepovolených externých zariadení
  • možnosť riadenia a kontroly I/O zariadení ako USB, CD/DVD, floppy, Bluetooth, IrDA, imaging devices, COM and LPT porty a ďalšie