DLP ochrana úniku citlivých dát na sieti – DLP Monitor

Prínosy DLP Monitor

  • Network DLP Monitor zbiera, monitoruje a reportuje informácie o citlivých dátach prenášaných v sieti v reálnom čase.
  • Zároveň zisťuje, aké informácie sa akým spôsobom prenášajú medzi užívateľmi aj vonkajšími subjektami.
  • Vďaka výkonnej špecializovanej appliancii, ktorá unikátnym spôsobom deteguje viac ako 300 typov obsahu na akomkoľvek porte či protokole, pomáha odhaliť hrozby úniku dát a vykonať príslušnú akciu.
  • Naviac dokáže upozorňovať užívateľa a vzdelávať ho v oblasti ochrany citlivých informácií.