Bezpečnosť webovej komunikácie

Cieľ

Ochrana webovej komunikácie voči škodlivým kódom, vírusom. Filtrovanie podľa obsahu stránok. Zabránenie prístupu užívateľov na stránky obsahujúce škodlivý kód alebo nežiaduci obsah.

Uplatnenie

Pre každú organizáciu, v ktorej zamestnanci majú prístup na webové stránky

Pre prichádzajúcu aj odchádzajúcu webovú komunikáciu.

Prínosy

  • ochrana pred vírusmi z internetu, detekcia a ochrana pred zero-day malware
  • filtrovanie stránok s nežiadúcim obsahom prináša vysokú bezpečnosť ako aj vyššiu efektivitu práce