Detekcia a ochrana voči prieniku

Cieľ

Ochrana voči útokom a prieniku

Uplatnenie

Firmy nemajú vždy dostatok zdrojov na okamžité nasadzovanie všetkých najnovších technológii a aktualizácii v celej infraštruktúre a vo všetkých systémoch. Najmä v zložitých a komplikovane prepojených systémoch sa v praxi často vyskytujú aj staršie systémy, ktoré nemôžu byť rýchlo vymenené a sú zraniteľné. Dokonca aj na nových systémoch sa objavujú zraniteľnosti. Preto sú v praxi organizácie viac alebo menej zraniteľné. Vzhľadom na nebezpečenstvo a rýchly vývoj nových útokov v súčasnosti potrebujú firmy a organizácie chrániť sieťovú komunikáciu systémami IDS/IPS, ktoré analyzujú útoky, pokrývajú zraniteľnosti a chránia voči prieniku.

Prínosy

  • Identifikácia a blokovanie útokov a škodlivej činnosti
  • Veľmi efektívne pokrytie zraniteľností v organizácii.
  • Pokrytie zraniteľností na starších a neaktualizovaných systémoch alebo aplikáciách, kde chýbajú najnovšie bezpečnostné záplaty.
  • Voči útokom je možné chrániť ako vnútorné prostredie, tak aj publikované služby