Detekcia a ochrana voči prieniku

Cieľ

Ochrana voči útokom a prieniku

Uplatnenie

Firmy nemajú vždy dostatok zdrojov na okamžité nasadzovanie všetkých najnovších technológii a aktualizácii v celej infraštruktúre a vo všetkých systémoch. Najmä v zložitých a komplikovane prepojených systémoch sa v praxi často vyskytujú aj staršie systémy, ktoré nemôžu byť rýchlo vymenené a sú zraniteľné. Dokonca aj na nových systémoch sa objavujú zraniteľnosti. Preto sú v praxi organizácie viac alebo menej zraniteľné. Vzhľadom na nebezpečenstvo a rýchly vývoj nových útokov v súčasnosti potrebujú firmy a organizácie chrániť sieťovú komunikáciu systémami IDS/IPS, ktoré analyzujú útoky, pokrývajú zraniteľnosti a chránia voči prieniku.

Prínosy

 • Identifikácia a blokovanie útokov a škodlivej činnosti
 • Veľmi efektívne pokrytie zraniteľností v organizácii.
 • Pokrytie zraniteľností na starších a neaktualizovaných systémoch alebo aplikáciách, kde chýbajú najnovšie bezpečnostné záplaty.
 • Voči útokom je možné chrániť ako vnútorné prostredie, tak aj publikované služby

Stručný technický popis

 • Sieťové hardvérové alebo virtuálne zariadenie
 • IPS blokuje najmä útoky na zraniteľnosti operačných systémov a aplikácií
 • Na analýzu sa používajú okrem signatúr aj inteligentné techniky ako sú behaviorálna analýza, zdieľaná inteligencia, analýza tokov, analýza výkonu, analýza predikcie, analýza opakovania, analýza pravidiel a ďalšie.
 • Po importovaní certifikátov je možné analyzovať aj šifrovanú komunikáciu.
 • Prehľadný dashboard s výsledkami analýzy obsahuje záznamy pokusov o útoky, priebeh škodlivej činnosti a jej blokovanie, reportovanie zoradené podľa dôležitosti a rôznych kritérií
 • Poskytujeme technológie a produkty, ktoré sú hodnotené medzi najlepšími vo svetovom rebríčku.
 • Pre menších zákazníkov poskytujeme cenovo prístupnejšie produkty s vysokým pomerom kvalita k cene
 • Je možné poskytnúť bezpečnostné riešenie aj ako službu